Články ESKATT

Článek 1 - Sklo kalené

Článek 1 - Sklo kalené
Zahříváme tabuli skla na teplotu kolem 700 stupňů Celsia, následně velmi rychle zchladíme studeným vzduchem – takto získáváme sklo kalené. Díky tomu dochází ke změně mikrostruktury skla, což způsobuje, že jeho mechanická odolnost je 5-7 krát vyšší než u běžného skla. Vytváří se pravidelná síť v podobě krystalů křemene předělená malými doménami amorfní fáze. Sklo nesmí být po zakalení mechanicky obráběno (řezání, broušení, vrtání otvorů), s výjimkou pískování. Veškeré takovéto obrábění je nutno provádět před kalením. Dalším efektem kalení je, že sklo získává vlastnosti skla bezpečnostního. Pro kalené sklo je charakteristická jeho velká vnější tvrdost a také to, že je měkké uvnitř. Díky čemu pnutí, která vznikají ve struktuře skla, způsobí, že se skleněná tabule při rozbití rozpadne na malé kousky.
mehr...

Článek 2 - Předpisy týkající se zábradlí

Článek 2 - Předpisy týkající se zábradlí
Předpisy týkající se konstruování zábradlí stanovil cestou nařízení ministr Infrastruktury 12. dubna roku 2002 spolu s pozdějšími změnami. Toto nařízení podrobně stanovuje technické podmínky budov uvedených do provozu a v něm obsažená část VII podmínky týkající se bezpečnosti používání. Povinnost montovat zábradlí. Dle výše jmenovaného nařízení musí být zábradlí namontována u schodů nebo podjezdů, pokud jejich výška překračuje 50 centimetrů. Kromě toho v budovách veřejného užitku musí být zábradlí a madla namontována tak, aby bylo možné je používat po obou stranách schodiště. Pokud jsou schody širší než 4 metry, uprostřed musí být namontováno také zábradlí nebo dodatečné madlo. Všechna projektovaná zábradlí musí splňovat přísné technologické a montážní normy stanovené v polských normách. Výška madel, průsvity a otvory zábradlí. Nařízení stanovuje rovněž přípustnou výšku a velikost průsvitů pro rodinné domy, stejně jako i pro budovy veřejného užitku, takové jako obytné bloky, školy a mateřské školy. V případě konstruování zábradlí v rodinných domech musí být jejich minimální výška měřena od horní hrany madel 90 centimetrů. Naproti tomu v budovách veřejného užitku, školách, zdravotních střediscích musí mít madlo minimálně 110 cm výšky a maximální štěrbinu mezi jednotlivými příčkami zábradlí nesmí být větší než 12 centimetrů. U rodinných domů předpisy neupravují maximální šířku mezi jednotlivými příčkami. Pokud budou zábradlí používat invalidní osoby, musí být tyto upevněny po obou stranách schodů nebo podjezdů ve výšce 75 a 90 centimetrů.

mehr...

VÝROBKY ESKATT

Aktuality

Zábradlí podsvětlené
Zábradlí podsvětlené
Podsvětlená madla. Nový produkt ESKATT. Systém podsvětlení cesty k madlu.
Podsvětlené zábradlí ES-LIGHT
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
Nový produkt ESKATT. Profil pro zábradlí samonosné od 1,5 do 3,5kN, široká paleta příslušenství.
ESKATT ZÁBRADLÍ ES-GLASS-SUPPORTING-3000
Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
Internetový obchod e-shop Nabídka obchodu Eskatt
ESKATT SPONZOREM BRÁNY DO EVROPY
ESKATT SPONZOREM BRÁNY DO EVROPY
Naše firma byla sponzorem Brány do Evropy
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
ESKATT SPONZOREM LVA A OPIC
ESKATT SPONZOREM LVA A OPIC
Naše firma pečuje o zvířata v Chorzowském ZOO.
Zábradlí skleněné profilový systém
\

Nabídka obchodu Eskatt