Výroba systémů zábradlí ESKATT

Výroba systémů zábradlí ESKATT
Výrobu systémů zábradlí začínáme pojektem zpracovávaným pomocí programu AUTOCAD na základě individuálních ujednání se zákazníkem nebo lokální vize objektu. Vytvořený projekt je po schválení konstrukčně přepočítán ohledně pevnosti statických zatížení podle norem pro každý objekt. Je důležité, aby bylo v každém případě stanoveno odpovídající zatížení na základě mapy objektu. Tloušťka jednotlivých prvků je vybírána na základě směrnic a ukazatelů norem.

Příprava výroby

Příprava výroby
Během etapy přípravy výroby vzniká konstrukční a technologická dokumentace vyráběných produktů. K technické přípravě výroby patří: příprava konstrukční dokumentace, příprava technologické dokumentace, zpracování normativů spotřeby materiálů a lidské práce, projekt a realizace technologického vybavení, zavedení do výroby. V nejširším slova smyslu zde ještě patří: spolupráce při řešení průběžných výrobních problémů, reakce na měnící se očekávání našich zákazníků. Dokumentace stanovuje rovněž druh použitých strojů a zařízení pro výrobu zábradlí nebo jiných skleněných a ocelových konstrukcí.

Výběr materiálů

Výběr materiálů
Naše firma spolupracuje s kvalifikovanými dodavateli surovin pro výrobu ocelových a skleněných prvků, kteří nejprve prošli procesem ověřování dle kritérií hodnocení dodavatelů, a vybírá optimální dodavatele nejen s ohledem na cenu surovin, ale také s ohledem na mnohé faktory kvality. V případě netypických projektů jsou naši noví dodavatelé posuzování podle: dodržování termínů dodávek, toho, zda vlastní certifikovaný systém řízení kvality, doporučení našich zákazníků, auditů u dodavatele, výstupní kontroly dodávek, certifikace výrobků, jiných faktorů prokazujících kvalitu dodávek, ceny, atd.

Řezání, ohýbání, zpracování prvků

Řezání, ohýbání, zpracování prvků
Na základě zhotovených dílenských projektů vyrábíme prvky z polotovarů, tj.: trubky, plochá železa, plechy, tyče, lanka atd. V závislosti na složení konstrukčních prvků používáme pásové pily, plánování trubek soustružnickým automatem, ohýbání a profilování ocelových prvků, vrtání otvorů, frézování, soustružení, tvarování, atd.

Řezání plazmou a laserem

Řezání plazmou a laserem
Podle využití konstrukčních prvků jsou ocelové prvky řezány plazmou u konstrukcí nevyžadujících velkou přesnost nebo laserem v místech, kde je vyžadována preciznost a hladký estetický povrch, např. průchozí otvory na tyče ve sloupcích zábradlí. Ve speciálních řešeních konstrukcí používáme profilové tvarové řezání prvků s použitím odpovídající digitálně ovládané hlavice. Tloušťka prvků, které můžeme řezat laserem, je až 15 mm tloušťky nerezového plechu a 30 mm tloušťky běžného plechu.

Montáž zábradlí

Montáž zábradlí
Montáž zábradlí provádějí kvalifikovaní pracovníci naší firmy po předchozím proškolení a po předání dokumentace. Všechny práce provádíme v souladu se stavebním uměním a všeobecně platnými stavebními normami. K instalaci zábradlí používáme výhradně zařízení s aktuálními certifikáty a povoleními k užívání vystavené odpovídajícími inspektoráty. S ohledem na skutečnost, že na stavbě obvykle vznikají jisté obtíže, náš personál může během kterékoliv etapy instalace změnit konfiguraci zábradlí, ocelových konstrukcí.

VÝROBKY ESKATT

Aktuality

Zábradlí podsvětlené
Zábradlí podsvětlené
Podsvětlená madla. Nový produkt ESKATT. Systém podsvětlení cesty k madlu.
Podsvětlené zábradlí ES-LIGHT
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
Nový produkt ESKATT. Profil pro zábradlí samonosné od 1,5 do 3,5kN, široká paleta příslušenství.
ESKATT ZÁBRADLÍ ES-GLASS-SUPPORTING-3000
Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
Internetový obchod e-shop Nabídka obchodu Eskatt
Mazowieckie, POLSKO
Mazowieckie, POLSKO
Více než 650 bm zábradlí na balkónech, schodištích a okenní ochrany
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí s perforovaným plechem, svařovanou mřížkou
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí skleněné profilový systém

Nabídka obchodu Eskatt