Typy nerezové oceli a jejich využití v systémech zábradlí

Nerezová ocel (zvaná také INOX nebo nerez) – je slitina železa, která obsahuje minimálně 10,5 % chromu spolu s příměsemi jiných slitinových prvků za účelem modifikace struktury a zlepšení vlastností, ke kterým řadíme korozní odolnost, pevnost, tvarovou poddajnost a odolnost proti nízkým teplotám.

V Polsku ještě do nedávna platilo rozdělení ocelí odolných proti korozi, na nerezové a kyselinovzdorné. K oceli nerezové patří feritické a martenzitické chromové oceli, a k oceli kyselinovzdorné – austenitické oceli chrom-niklové.

Jiné rozdělení ocelí odolných proti korozi bylo přijato v platné již v Polsku evropské normě PN-EN 10088. Podle této normy název "nerezová ocel" zahrnuje všechny druhy oceli odolných proti korozi, a tedy jak doposud nerezové oceli, tak i oceli kyselinovzdorné. Je nutno věnovat pozornost tomuto rozdílu v názvosloví, aby se předešlo neporozuměním mezi dodavateli a uživateli oceli odolných proti korozi.    Výhody používání nerezové oceli:
  • - odolnost proti korozi
  • - možnost použití v agresivním prostředí
  • - odolnost proti vysokým teplotám (to má souvislost s vysokým obsahem Cr)
  • - třpytivý lesk
  • - ekologičnost


Označení oceli dle jednotlivých norem:Nerezová ocel typu 201

Typ 201 patří k ocelím austenitickým chrom-nikl-manganovým, pro které je charakteristická dokonalá roztažnost. Je velmi odolná proti oxidaci a proti mnoha mírným korozním faktorům. Typ 201 má využití tam, kde je vyžadována nejvyšší pevnost. Z tohoto materiálu se zhotovují nejpopulárnější pásky BAND-IT. Typ nerezové oceli snadno korodující pro použití v zábradlích výhradně uvnitř objektu, často používaný konkurenčními firmami za účelem snížení nákladů na výrobu zábradlí. Naše firma tento typ oceli v zábradlích nepoužívá.

Nerezová ocel typu 304

Typ 304 je ocel austenitická, s nízkým obsahem uhlí 18-8 chrom-niklová. Je odolná proti korozi a je velmi dobře svařitelná. Typ 304 je nejvíce používanou nerezovou ocelí. Využívána je v průmyslu chemickém, papírenském, při zpracovávání potravin a mj. také v medicínské aparatuře, ve výměnících tepla, atd. Ušlechtilá nerezová ocel typu AISI304 není určena pro použití v agresivním prostředí s obsahem chlóru, síry, soli (bazény, přímořské oblasti)!

Nerezová ocel typu 316

Typ 316 jest austenitická nerezová ocel chrom-niklová, odolná proti vlivu vysokých teplot a s výjimečnou odolností proti korozi. Je často používaná na moři a v prostředích, ve kterých je vystavena působení chemických činitelů, solí, kyselin a vysokých teplot. Typ 316 má dokonalou pevnost v tečení při zvýšených teplotách.

V případě použití nevhodného typu ušlechtilé nerezové oceli, stejně jako i při nesprávné montáži nebo nedostatečné péči, může ušlechtilá nerezová ocel začít korodovat (oxidovat). Výskyt koroze (oxidace) je následkem zejména nedostatečného dodržování čistoty prací, nedostatečné ochrany nebo škodlivého vlivu prostředí (s přítomností síry a chlóru).

VÝROBKY ESKATT

Aktuality

Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
Internetový obchod e-shop Nabídka obchodu Eskatt
Mazowieckie, POLSKO
Mazowieckie, POLSKO
Více než 650 bm zábradlí na balkónech, schodištích a okenní ochrany
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí s perforovaným plechem, svařovanou mřížkou
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí skleněné profilový systém
NARBONNE, FRANCIE
NARBONNE, FRANCIE
Více než 120 bm zábradlí s lanky a skleněných zábradlí samonosných
Zábradlí s nerezovými lanky
VÍDEŇ, RAKOUSKO
VÍDEŇ, RAKOUSKO
Více než 85 bm zábradlí s lanky z nerezové oceli
Zábradlí s nerezovými lanky
\