Druhy skla používané v zábradlích, stříškách, skleněných konstrukcích

Sklo je materiál, který je získáván jako výsledek roztavení kysličníku křemnatého (křemen, SiO2) s různými příměsemi vybranými v odpovídajících proporcích, a následně rychlého ochlazení tak, aby nedošlo k celkové krystalizaci křemene, a ve struktuře zůstalo co nejvíce amorfní fáze, která je, formálně vzato, přechlazenou tekutinou. K surovinám využívaným k výrobě tradičního skla patří křemenitý písek (SiO2) a příměsi, nejčastěji: uhličitan sodný (Na2CO3) a uhličitan vápenatý (CaCO3), tavidla: oxid boritý a olovnatý (B2O3, PbO) a dále barviva, kterými jsou nejčastěji kysličníky těžkých kovů (kadmium, mangan a jiné). Suroviny jsou smíchány, taveny v peci (tzv. sklářské vaně) při teplotě 1400 – 1500 °C, a následně formovány do výrobků před celkovým ztuhnutím. Výroba skla byla známa již před více než pěti tisíci lety. V 1. st. p. n. l. byla používána metoda vytváření předmětů vyfoukáváním, v 19. st. byla vynalezena metoda odlévání.

Bezpečnost

Vlastností obyčejného okenního skla je jeho křehkost, rozpadá se totiž na dlouhé ostré kousky, které mohou způsobit vážná a někdy i smrtelná poranění. Hlavní vlastnost vrstveného bezpečnostního skla způsobuje, že mezivrstva z fólie nebo pryskyřice tlumí energii úderu a zabraňuje penetraci. Přestože se sklo může rozbít, skleněné fragmenty přiléhají k mezivrstvě a minimalizují tak riziko poranění. Ve skleněných světlících, vystavených slunečnímu záření, jsou klesající skleněné instalace a skleněné dělící stěny vystaveny rozbití. Bez vrstveného skla by toto mohlo představovat vysoké ohrožení bezpečnosti způsobené padajícím sklem. Na rozdíl od všech jiných typů, vrstvené sklo zůstává po rozbití stabilní a chrání tak lidi před úrazy.

Druhy skla:

Sklo kalené

Proces kalení skla má obrovský vliv na jeho mechanickou odolnost: tj. na rozbití, ohnutí a také tepelnou pevnost, např. proti náhlému ochlazení nebo ohřátí skla. Pevnost kaleného skla je dokonce až 6krát vyšší než u běžného skla. Kalené sklo je nazýváno také bezpečnostním sklem, protože v případě rozbití se rozpadá na stovky bezpečných kousků velmi malých rozměrů. Během procesu kalení se sklo nahřívá na teplotu kolem 700 stupňů Celsia a následně se rychle ochlazuje stlačeným vzduchem. Výhodou tohoto procesu je skutečnost, že nemá vliv na vnější vzhled a mění pouze vnitřní stavbu materiálu. Existuje možnost malování a vypalování bezpečnostního skla během procesu kalení. Bezpečnostní sklo tepelně kalené má velmi široké využití ve stavebnictví, v nábytkovém průmyslu, domácích přístrojích, motorizaci, železniční, letecké a lodní dopravě a v mnoha jiných odvětvích ekonomiky.

Sklo float

Sklo float je základním produktem používaným při výrobě skla kaleného, laminovaného, satinového, pískovaného, lakovaného atd. Po zpracování ohněm má ideálně hladký povrch, je zbaveno optických deformací. Sklo float, které je čiré, má zelenkavý nebo světle modrozelený odstín, zvláště viditelný na hranách skla. Propustnost světla závisí na tloušťce skleněné tabule a závisí také na obsahu oxidu železnatého ve skleněné hmotě.

  Použití:
 • - skleněné zástavby, celoskleněné dveře, posuvné dveře
 • - stěny, sprchové kabiny
 • - skleněné prvky vybavení interiérů
 • - skleněné schody, skleněné podlahy, zábradlí


Sklo čiré

Takové sklo je prakticky bezbarvé a zelenkavé zabarvení charakteristické pro obyčejné sklo float bylo zcela eliminováno. Charakteristickou vlastností čirého skla je vysoká propustnost světla a dokonalá transmise sluneční energie. Nachází využití všude tam, kde jsou jeho estetické hodnoty a optické vlastnosti, zejména pak čirost, obzvláště vhodné.

  Použití:
 • - celoskleněné dveře, posuvné dveře, sprchové kabiny
 • - zástavby v kuchyních
 • - skleněné prvky vybavení interiérů
 • - jako nástěnné sklo
 • - skleněné podlahy


Sklo pískované

Pískované sklo je vystavováno mechanickému procesu, který spočívá v tom, že na povrch skla působí proud drobného písku (korundu), který je tryskán z trysky pod vysokým tlakem. To způsobuje, že se plocha skla pak stává drsnou a neprůhlednou (v důsledku toho, že písek vytrhne mikroskopické částice skla). V případě zalepení části skla ochrannou fólií před procesem matnění, je možné zmatnit sklo pouze na odkrytých místech. Tímto způsobem je možné vytvářet různé vzory, provádět pískovaní nápisů atd.

Sklo satin (mléčné)

Pro sklo satin je charakteristický trvalý, jednolitý, matný povrchem, který neztrácí s časem své vlastnosti. Matný povrch se snadno myje a není problém jej udržovat v čistotě. Pro sklo satin je typická vysoká propustnost světla, což zaručuje maximální osvětlení interiéru při současném zachování soukromí. Efektu matného povrchu je dosaženo při procesu matnění (pomocí leptání kyselinou) jedné ze stran skleněné tabule. Sklo leptané kyselinou splňuje požadavky mj. v rámci tepelné a akustické izolace.

  Použití:
 • - dveře stálé a posuvné
 • - výplň zábradlí
 • - dělící stěny balkónů
 • - stupnice schodů, podlahové desky
 • - sprchovací kabiny a vanové paravany


Dveře skleněné

Skleněné dveře se v posledních letech těší stále větší popularitě. Vyplývá to zejména z četných estetických a hygienických kvalit, a proto také projektanti stále častěji, zvláště v budovách veřejného užitku, vnášejí řešení, u kterých jsou jedním z prvků stálých příček skleněné dveře. Mohou být samostatné, anebo jako jeden z komponentů vnitřních prosklených stěn (např. dělících) či exteriérových (např. ve vitrínové zástavbě).

Za skleněné dveře se považují takové dveře, jejichž křídla jsou – s výjimkou kování, případně jiného příslušenství, zhotovena kompletně ze skleněných tabulí (jednoduchých skel jednotných nebo vrstvených lepených, anebo z izolačních skel).

Konstrukčním materiálem u takových křídel je pak sklo. Skleněné dveře mohou být vybaveny zárubněmi (zhotovené nejčastěji z hliníkových profilů) nebo mohou být dveřmi bez zárubní, u kterých jsou křídla osazena na závěsech upevněných bezprostředně do stěn, nejčastěji rovněž skleněných, případně jsou osazeny na čepových závěsech, upevněných k podlaze a stropu (týká se to zejména dveří do místností v kancelářských budovách).

Pokud jde o právní úpravu, v současné chvíli chybí normy a normativní dokumentace, a to jak v Polsku, tak rovněž evropské normy, které by se týkaly bezprostředně vnitřních skleněných dveří. Publikována v poslední době norma (PN-EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, provozní vlastnosti – Část 1: Okna a dveře interiérové bez vlastností týkajících se požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti), upravuje však exteriérové dveře skleněné.

Tato norma obsahuje zmínku ohledně dveří skleněných bez zárubní, ale v jejím obsahu nejsou rozlišeny dveře skleněné a dveře tradiční, u kterých sklo plní roli pouze výplně křídla a ne konstrukce. Nutno rovněž dodat, že ve srovnání s tradičními dveřmi u skleněných dveří existuje nutnost klást mnohem větší důraz na otázky bezpečného provozu. To se pojí s technickými vlastnostmi skla, takovými jako čirost a křehkost, které mohou způsobovat ohrožení, např. při srážce člověka s dveřmi (v důsledku jejich přehlédnutí) nebo úderu těžkým či tvrdým předmětem. Skleněné dveře se v posledních letech těší stále větší popularitě. To vyplývá zejména z četných estetických a hygienických předností, proto také projektanti stále častěji, zejména v budovách veřejného užitku, vnáší řešení, u kterých jsou jedním z prvků pevných přepážek skleněné dveře. Ty mohou být samostatné anebo jako jeden z komponentů vnitřních prosklených stěn (např. dělících) nebo exteriérových (např. ve vitrínové zástavbě).

Doporučovaný rozsah použití bezpečnostních skel stavebních a skel se zvýšenou odolností proti vloupání obsahuje níže uvedená tabulka:

Aktuality

Zábradlí podsvětlené
Zábradlí podsvětlené
Podsvětlená madla. Nový produkt ESKATT. Systém podsvětlení cesty k madlu.
Podsvětlené zábradlí ES-LIGHT
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
Nový produkt ESKATT. Profil pro zábradlí samonosné od 1,5 do 3,5kN, široká paleta příslušenství.
ESKATT ZÁBRADLÍ ES-GLASS-SUPPORTING-3000
Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
Internetový obchod e-shop Nabídka obchodu Eskatt
Mazowieckie, POLSKO
Mazowieckie, POLSKO
Více než 650 bm zábradlí na balkónech, schodištích a okenní ochrany
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí s perforovaným plechem, svařovanou mřížkou
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí skleněné profilový systém
NARBONNE, FRANCIE
NARBONNE, FRANCIE
Více než 120 bm zábradlí s lanky a skleněných zábradlí samonosných
Zábradlí s nerezovými lanky
JERSEY, UK
JERSEY, UK
Více než 190 bm zábradlí s kaleným sklem 10 mm v ocelové konstrukci
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PROFIL
FRANKFURT, NĚMECKO
FRANKFURT, NĚMECKO
Více než 120 bm zábradlí z kaleného skla 10 mm upevněných spojovacími prvky
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
VÍDEŇ, RAKOUSKO
VÍDEŇ, RAKOUSKO
Více než 85 bm zábradlí s lanky z nerezové oceli
Zábradlí s nerezovými lanky
\